0908 261 800 | 0907 419 283 info@ma-net.sk
Zákaznícka zóna | Webmail

TV FLEXI

Objednávka

  Za Set-Top-Box si prajem zaplatiť:
  JednorázovoMesačne


  Počet Set-Top-Boxov:
  1.STB - jednorázovo 49€2.STB - jednorázovo 69€  Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov za účelom spracovania objednávky.*


  Mesačný poplatok:
  €/ mesiac
  Jednorázový poplatok:
  €/ jednorázovo

  * Zaslaním objednávky súčasne objednávateľ vydáva súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v objednávkovom formulári na prípravu cenovej ponuky a zmluvy o poskytovaní elektronickej telekomunikačnej služby pre spoločnosť Ma-NET Team s.r.o. ,Sklárska 506/24, 987 01 Poltár, IČO: 43914365. Uvedené osobné údaje v prípade že nedôjde k uzavretiu zmluvy o pripojení budú vymazané v lehote 3 mesiacov.


  Počet Set-Top-Boxov:
  1.STB - 1,9€/mesiac2.STB +2,9€/mesiac
  Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov za účelom spracovania objednávky.*


  Mesačný poplatok:
  €/ mesiac
  Jednorázový poplatok:
  €/ jednorázovo

  * Zaslaním objednávky súčasne objednávateľ vydáva súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v objednávkovom formulári na prípravu cenovej ponuky a zmluvy o poskytovaní elektronickej telekomunikačnej služby pre spoločnosť Ma-NET Team s.r.o. ,Sklárska 506/24, 987 01 Poltár, IČO: 43914365. Uvedené osobné údaje v prípade že nedôjde k uzavretiu zmluvy o pripojení budú vymazané v lehote 3 mesiacov.