TV MIX + INTETRNET

Objednávka

TV MIX + Internet:

Vyberte si 6 tematických TV balíkov:

Vyberte si zariadenie:

Vyberte si viazanosť:

Poplatok za prenájom STB sa účtuje osobitne 49 €/ STB jednorázovo
alebo 1,90€ mes/per STB

0

* Zaslaním objednávky súčasne objednávateľ vydáva súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v objednávkovom formulári na prípravu cenovej ponuky a zmluvy o poskytovaní elektronickej telekomunikačnej služby pre spoločnosť Ma-NET Team s.r.o. , IČO: 43914365. Uvedené osobné údaje v prípade že nedôjde k uzavretiu zmluvy o pripojení budú vymazané v lehote 3 mesiacov.

Mesačný poplatok:
€/ mesiac
Jednorázový poplatok:
€ jednorázovo