0908 261 800 | 0907 419 283 info@ma-net.sk
Zákaznícka zóna | Webmail

Objednávka

Základná TV START k Internetu

  Základná TV START - 70tv staníc Archív a Videopožičovňa k tomu

  Vyberte si Tarif Internetu k Základnej TV START:

  Vyberte si zariadenie:

  Vyberte si viazanosť:

  Poplatok za prenájom STB sa účtuje osobitne
  49 €/ STB jednorázovo alebo 1,90€ mes/per STB

  0

  * Zaslaním objednávky súčasne objednávateľ vydáva súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v objednávkovom formulári na prípravu cenovej ponuky a zmluvy o poskytovaní elektronickej telekomunikačnej služby pre spoločnosť Ma-NET Team s.r.o. , IČO: 43914365. Uvedené osobné údaje v prípade že nedôjde k uzavretiu zmluvy o pripojení budú vymazané v lehote 3 mesiacov.

  Súhrn Vašej objednávky

  predbežná cena za vybrané služby:

   Mesačný poplatok:

   Jednorázový poplatok: