0908 261 800 | 0907 419 283 info@ma-net.sk
Zákaznícka zóna | Webmail

Optický Internet

Objednávka

Vyberte si Internet:

Vyberte si zariadenie:

Vyberte si viazanosť:

0

* Zaslaním objednávky súčasne objednávateľ vydáva súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v objednávkovom formulári na prípravu cenovej ponuky a zmluvy o poskytovaní elektronickej telekomunikačnej služby pre spoločnosť Ma-NET Team s.r.o., IČO: 43914365. Uvedené osobné údaje v prípade že nedôjde k uzavretiu zmluvy o pripojení budú vymazané v lehote 3 mesiacov.

Súhrn Vašej objednávky

predbežná cena za vybrané služby:

Mesačný poplatok:

Jednorázový poplatok: