0908 261 800 | 0907 419 283 info@ma-net.sk
Zákaznícka zóna | Webmail

Internet AIR10

Objednávka


Vyberte zariadenie:

Vyberte viazanosť:


Mesačný poplatok:
€/ mesiac
Jednorázový poplatok:
€/ jednorázovo* Zaslaním objednávky súčasne objednávateľ vydáva súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v objednávkovom formulári na prípravu cenovej ponuky a zmluvy o poskytovaní elektronickej telekomunikačnej služby pre spoločnosť Ma-NET Team s.r.o. ,Sklárska 506/24, 987 01 Poltár, IČO: 43914365. Uvedené osobné údaje v prípade že nedôjde k uzavretiu zmluvy o pripojení budú vymazané v lehote 3 mesiacov.