Online objednávka :
Meno :
Priezvisko :
Ulica číslo :
Mesto :
PSČ :
Email :
Telefón :
Poznámka:
Zaslaním objednávky súčasne objednávateĺ vydáva súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v objednávkovom formulári na prípravu cenovej ponuky a zmluvy o poskytovanní elektronickej telekomunikčnaj služby pre spoločnosť Ma-NET Team s.r.o. ,Sklárska 506/24, 987 01 Poltár, IČO: 43914365. Uvedené osobné údaje v prípade že nedojde k uzavertiu zmluvy o pripojení budú vymazané v lehote 3 mesiacov.