Informácie pre koncových zákazníkov


 

Spoločnosť Ma-NET Team s.r.o. ako poskytovateľ verejnej elektronickej komunikačnej služby optického a bezdrôtového pripojenia do siete Internet zverejňuje v nasledovných dokumentoch informácie pre koncových užívateľov podľa požiadaviek všeobecného povolenia na poskytovanie sietí a služieb č. VP 1/2014.

1. Identifikačné údaje podniku

2. Ponúkané služby - Prístup do Internetu a Digitálna TV TV2GO, podrobnosti o daných službách sú uvedené v  Cenníku služieb a vo Všeobecných podmienkach .

3. Štandardné zmluvné podmienky vrátane podmienok trvania a ukončenia zmluvy,reklamačný poriadok a spôsoby odškodnenia a mechanizmy  na urovnanie sporov pre INTERNET sú uvedené vo Všeobecných podmienkach-INTERNET a Reklamačnom poriadku.

 4. Štandardné zmluvné podmienky vrátane podmienok trvania a ukončenia zmluvy,reklamačný poriadok a spôsoby odškodnenia a mechanizmy na urovnanie sporov pre Digitálnu TV TV2GO  sú uvedené vo Všeobecných podmienkach-IPTV.

5. Štandardné ceny služieb a ich kvalitatívne parametre, všetky ďalšie cenové položky, druhy a ceny servisných služieb sú uvedené v Cenníku Služieb.

6.Zmluvné podmienky, ceny a podmienky prístupu k službe sú platné rovnako pre všetkých účastníkov. Žiadosti o zľavy napr. pre zdravotne postihnutých sú riešené individuálne.

7. Kvalita služieb a postupy na riadenie prevádzky sú uvedené aj v Cenníku služieb INTERNET.

8. Informácia o kontrole nákladov účastníkov sú dostupné bezplatne prostredníctvom zákazníckej zóny na hlavnej stránke alebo cez kontakty.

9. Informácie o postupoch v prípade neplatenia faktúr sú uvedené vo všeobecných podmienkach.

10. Podmienky a podrobnosti spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti  sú uvedené v dokumente Podmienky spracúvania osobných údajov

ZÁKAZNÍCKE CENTRUM

Ma-NET Team s.r.o
ŠKOLSKÁ 755/20,98701 Poltár
tel.0907 419 283
info@ma-net.sk 

Otváracie hodiny:

Po-Pia: 8:00 – 16:30
obed: 11:30 do 12:00


Ma-NET Team s.r.o. - VÁŠ DOMÁCI OPERÁTOR

Joomla 1.7 templates free by Joomla Template Maker and Free Joomla Templates